Nakladatelství Fraus, s.r.o. a MgA. Radana Lencová, Ph.D.
se dohodly, že Nakladatelství Fraus, s.r.o. k 30. 9. 2014
ukončí prodej i bezplatné rozšiřování publikací Písanka 1 až 3
genetická metoda pro ZŠ a související "Příručky učitele
– Nevázané písmo" od Mgr. Michaely Sklenářové,
ve kterých jsou použita písma Comenia Script A, B a Pro,
jejichž autorkou je MgA. Radana Lencová, Ph.D.

Viz www.ucebnice.fraus.cz

 

přejít na web

go to web


Licence Creative Commons