ukázka
 
Radana Lencová - článek v časopise Právo, 22. 2. 2008           Licence Creative Commons