ukázka
 
ukázka
 
ukázka
 
ukázka
 
ukázka
 
ukázka
 
ukázka
 
Radana Lencová - "Linie dechu" - kaligrafické obrazy           Licence Creative Commons