kurzy

Kaligrafie: Linie dechu

Lampiony aneb recyklujeme světlemsobota 29. 10. 2022 (10–13h)
Vzletná – kreativní epicentrum
Milady Horákové 56, Praha 7
www.vzletna.cz

Cena kurzu: 1200 Kč
Přihlášky:
radana.lencova@icloud.com

Klidný sebenaslouchající styl tvorby, v němž dominuje práce se štětcem a tuší. Výtvarně-meditační technika, kde se harmonicky pracuje s dechem, který má velký vliv na kvalitu čáry. Cílem není výtvarné dílo, ale proces uvolnění a zklidnění mysli.

–– Linie je můj dech, bílá mezera světlo…
Od začátku mého života ráda výtvarně experimentuji, nalézám své vlastní cesty k výtvarné radosti, pocitu klidu a štěstí. Technika kaligrafie je jednou z jistých cest, kterou lze dojít k uvolnění a vnitřní harmonii.

–– Není potřeba mít žádné zkušenosti
Ráda bych tě tuto štětcovou techniku naučila, protože mi dává pocit zklidnění, harmonie, a zároveň velkou sílu. Nemusíš být rozený výtvarník, stačí chtít naslouchat štětci a koncentrovat se při práci a na svůj dech - nádech a výdech. Pokud máš už nějaké zkušenosti se štětcem či kaligrafií, je to určitě skvělé, ale nyní budeme s černou a bílou pracovat trochu jinak :-) Brzy zjistíš, jak tě tato technika nesmírně zklidní a obohatí. Naučíš se více důvěřovat svému výtvarnému citu, budeš mít radost z toho, co vzniklo… Jdeme na to?

–– Průběh kurzu
Na začátku vás uvedu do principu techniky “Linie dechu”, včetně nástrojů (štětců) a materiálů (tuše, papíry atd). Společné kaligrafické cvičení na trénink kvality čáry, kde pracuji společně s vámi a zároveň vše vysvětluji. Individuální práce každého na samostatném výtvarném díle. Průběžně chodím mezi účastníky, radím nebo pomáhám, jak zvládnout kompozici, kvalitu čáry atd. Pracujeme v malé skupině (max do 10 lidí).

–– Co si vzít s sebou?
Všechny pomůcky budou na kurzu zajištěny. Budeme pracovat u stolu nebo na zemi, vemte si proto pohodlné oblečení.

–– Moje cesta k “Linii dechu”
Tuto techniku jsem vytvořila před 14 lety při studiu čínské a evropské kaligrafie v rámci doktorského projektu na VŠUP v Praze “Kaligrafie dnes - rukopisného písmo” (2002-2005). Od této doby jsem uspořádala několik výstav a stejnojmenných kurzů “Linie dechu”, v Praze, Mostě a Plzni.

Technika “Linie dechu” mi dává prostor vyjádřit se svobodně, spontánně, bez předem připravené skici, a přitom vlastně ukázněně a trpělivě. Nečekám na výsledky, ale výsledky se dostavují samy. Užívám si vrstvení čar a sleduji organickou strukturu - záznam mého dechu - která narůstá s každou linií do velkých rozměrů, až vznikne kaligrafický obraz - opticky kontrastní kompozice, ze které máš skoro pocit, že se hýbe…

zpět


Licence Creative Commons